ПРО MultiEd

Отримувач гранту: Університет м. Тарту (Естонія)

Координатор: Крістіан КЛАУКС

е-адреса: kristjan.klauks@ut.ee

Менеджер проєкту: Олександра ГОЛОВКО, к.філол. н., доцент
тел.:+ 3725037219

е-адреса: oleksandra.golovko@ut.ee

Координатор проекту від України:

Запорізький національний університет, znu.edu.ua

+38 (061) 228-75-08

Відповідальна особа: Світлана ЗАПОЛЬСКИХ
к.філол. н., доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Контакти: тел. +380663259326

е-адреса: lanazapolskykh@gmail.com

Основні етапи проєкту MultiEd:

1) оновлення бакалаврських та магістерських програм за спеціальністю “учитель/викладач іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська)” на основі Європейської рамки кваліфікацій. Розроблення рекомендацій щодо формування тематики та предметів програми як відповідно до законодавства України, так і стандартів Євросоюзу;

2) адаптація та впровадження передових методів викладання іноземних мов в освітній процес в Україні, серед яких інтерактивні методи, навчання з центром на учні, комунікативні методи, методологія CLIL (інтегрованого навчання предмету та мов і завдяки викладання предмету іноземною мовою із використанням спеціальних підходів) та оновлення предметів програми за допомогою впровадження цих методів;

3) упровадження університетами вибіркових дисциплін англійською мовою для студентів рівня “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії”, серед яких “Вступ до методології CLIL”, “Методологія CLIL”, “Засвоєння іноземної мови”, “Культурна антропологія та мовне розмаїття”, “Наукові дослідження та академічне письмо”, “Медіаграмотність”;

4) розроблення університетами власної стратегії багатомовної освіти та пропонування студентам окремих предметів англійською мовою з метою як підготовки висококваліфікованих випускників, які вільно володіють англійською мовою, так і з метою посилення рівня інтернаціоналізації університетів-партнерів та потенціалу вищої освіти взагалі. Ця стратегія стане першим кроком до швидшої інтернаціоналізації, долучення до європейського освітнього простору та підніме українські університети у світових рейтингах. Розробка рекомендацій з інтернаціоналізації вищої освіти;

5) популяризація серед учителів ідей змішаного навчання та навчання протягом життя, що буде забезпечене безкоштовними семінарами за участі європейських експертів у різних регіонах України, а також розробкою електронного курсу з підвищення кваліфікації для учителів “Методологія CLIL”. Цей курс буде розроблено спільно усіма партнерами за підтримки європейських університетів, що дозволить українським вишам якісно розробляти навчальні електронні курси в подальшому.