ВІТАЄМО У MultiEd

Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції.

Пріоритет

Оновлення освітніх програми розвитку вчителя іноземних мов. Навчання викладачів. Інтернаціоналізація освіти через запуск курсів на базі CLIL та розробка стратегій багатомовної освіти для ЗВО.

Тривалість проєкту

15 листопада 2019 –
14 листопада 2023

Цільова група

Викладачі, студенти, адміністративний персонал, технічний персонал, бібліотекарі, політики, Міністерство освіти і науки України, широка громадськість

Головний Пріоритет та цілі проєкту

модернізація освітніх програм

Оновлення освітніх програми розвитку вчителя іноземних мов. Навчання викладачів (як шкіл, так і університетів). Інтернаціоналізація освіти через запуск курсів на базі CLIL та розробка стратегій багатомовної освіти для ЗВО та Національних рекомендацій щодо багатомовної вищої освіти.

У проєкті беруть участь чотири країни – Естонія, Німеччина, Велика Британія та Україна

ПАРТНЕРСТВО MULTIED

У ПРОєкті приймають участь УНІВЕРСИТЕТИ з 4-х країн

ПРО MULTIED

Сума гранту
+
СТУДЕНТІВ
+
країни

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.