Результати реалізації проєкту MultiEd

Результати проєкту MultiEd відповідають національним та регіональним пріоритетам розвитку освіти в Україні на всіх рівнях і забезпечують всебічну підтримку освітньої реформи «Нова українська школа» (НУШ), сприяючи розвитку якісної освіти. 

Однією з головних цілей проєкту MultiEd є створення сприятливого освітнього середовища для виховання нового покоління освітян, які володіють найсучаснішими педагогічними методика викладання.

Проєкт підвищив професійний потенціал 290 викладачів українських університетів-партнерів на основі 22 курсів MultiEd, стажування та навчальних візитах; підвищив академічний потенціал та можливість працевлаштування 4125 студентів різних освітніх рівнів.

Результати реалізації проєкту MultiEd для восьми українських університетів-партнерів полягає у наступному: 

  1. Модернізовано 32 освітні навчальні програми з викладання іноземних мов (15 бакалаврських, 12 магістерських та 6 аспірантських), що базуються на сучасних методах викладання які сприяють розвитку професійних навичок у 21 столітті, під час підготовки майбутніх вчителів іноземних мов відповідно до сучасної реформи середньої освіти, потреб суспільства та вимог ринку праці;
  2. Розроблено та впроваджено дев’ять нових курсів (Introduction to CLIL, Second Language Acquisition, Language, Culture, Society, Academic Writing Essentials for the BA program; CLIL Methodology in the Context of Educational Technologies, Infomedia Literacy and Critical Thinking, ESL Academic Writing for MA Students for the MA program; and English for Research, CLIL Methodology in the Context of Humanities), що охоплюють бакалаврські, магістерські та аспірантські програми, в яких прямо або опосередковано використано підхід CLIL, який був одним із пріоритетних напрямків роботи проєкту. Курси зосереджені на інтерактивних методах і технологіях навчання, групових проєктах і вирішенні проблем, з акцентом на когнітивних навичках високого порядку. Впроваджені курси розвивають навички критичного мислення, необхідні для студента, викладача, громадянина країни та світу 21-го століття.
  3. Оновлено 82 курси на бакалаврському рівні, 26 курсів на магістратурі та 1 курс в докторантурі, з 57% обов’язкових та 43% вибіркових компонентів. Оновлені курси були розроблені відповідно до найкращих практик ЄС з розробки курсів, зосереджуючись на ключових термінах, компетентностях, результатах навчання, стратегіях оцінювання, моніторингу якості курсів та інших важливих аспектах;
  4. Створено електронний курс «Методологія CLIL», запропонований українським освітянам учасниками проєкту. 466 освітян пройшли цей курс за час існування проєкту. Загалом, партнерство MultiEd охопило 2422 освітян з України за допомогою інформаційних заходів та курсів;
  5. Розроблено та впроваджено «Стратегії багатомовної освіти», які регулюють політику восьми українських університетів щодо формування мультикультурного середовища, ефективного розвитку інтернаціоналізації та багатомовної культури. Стратегії ґрунтуються на результатах комплексного дослідження «Багатомовна освіта в Україні», в якому взяли участь 6 740 респондентів, враховано конкретні потреби кожного університету України;
  6. Створено вісім аудиторій багатомовної освіти та CLIL у кожному університеті-партнері в Україні. Мультимедійні комплекти, портативні проєктори та екрани сприяли пілотуванню та впровадженню модернізованих освітніх програм;
  7. Підготовлено два навчальних посібника «Infomedia Literacy and Critical Thinking» та «Language, Culture, and Society».
  8. Проведено низку семінарів з підвищення професійної кваліфікації для вчителів ЗЗСО і науково-педагогічних працівників ЗВО. У семінарах прийняли участь більше 2000 учасників.
  9. Підготовлено та опубліковано статі в наукових журналах та засобах масової інформації:

– в німецькому журналі “Der Pädagogischen Hochschule Heidelberg”;

– 8 наукових статей  у виданнях Web of Science (7) та Scopus (1);

– в місцевих ЗМІ (7 програм на місцевому телебаченні, 1 програма на місцевому радіо; 1 публікація в місцевій газеті, 2 публікації на YouTube, 1 онлайн-семінар за Програмою імені Фулбрайта);

– 7 регіональних конференціях, 14 всеукраїнських конференціях, 38 міжнародних конференціях; 

– 68 презентацій та публікацій на національних конференціях та 33 на міжнародних конференціях.

Результати реалізації проєкту MultiEd представлені на веб-сайтах кожного українського університету-партнеру.