Результати проєкту MultiEd

Результати імплементації проєкту українськими університетами-партнерами полягають у наступному:

  1. Оновлено бакалаврські і магістерські освітні програми спеціальностей 035 «Філологія» і 014 «Середня освіта».
  2. Розроблено дев’ять нових навчальних курсів  для першого (бакалаврського) рівня, другого (магістерського) рівня та третього наукового рівня (доктор філософії): «Academic WritingEssentials», «Introduction to CLIL», «Second Language Acquisition», «Infomedia Literacy and Critical Thinking», «Language, Culture, and Society», «ESL Academic Writing for MA students», «CLIL Methodology in the Context of Educational Technologies», «Research Methodology and Academic Writing», «CLIL in the Context of Humanities».
  3. Загалом оновлено 109 навчальних курсів.
  4. Розроблено «Стратегії багатомовної освіти» в ЗВО-партнерах і подано національні рекомендації щодо багатомовної вищої освіти до Міністерства освіти і науки України.
  5. Розроблено і завантажено на освітню платформу MOODLE в ЗВО-партнерах електронний курс для вчителів «Методологія CLIL».
  6. Підготовлено два навчальних посібника «Infomedia Literacy and Critical Thinking» та «Language, Culture, and Society».
  7. Проведено низку семінарів з підвищення професійної кваліфікації для вчителів ЗЗСО і науково-педагогічних працівників ЗВО. У семінарах прийняли участь більше 2000 учасників.
  8. Підготовлено та опубліковано статі в наукових журналах та засобах масової інформації:

– в німецькому журналі “Der Pädagogischen Hochschule Heidelberg”; 

– 8 наукових статей у виданнях Web of Science(7)та Scopus (1);

– в місцевих ЗМІ (7 програм на місцевому телебаченні, 1 програма на місцевому радіо; 1 публікація в місцевій газеті, 2 публікації на YouTube, 1 онлайн-семінар за Програмою імені Фулбрайта);

– 7 регіональних конференціях, 14 всеукраїнських конференціях, 38 міжнародних конференціях;  

– 68 презентацій та публікацій на національних конференціях та 33 на міжнародних конференціях.

З результатами імплементації проєкту MultiEd можна ознайомитись на сайтах кожного українського ЗВО – партнера за посиланнями:

P5.  Запорізький національний університет

https://www.znu.edu.ua/ukr/international/12558

https://www.znu.edu.ua/eng/znu/international/12558/13046

P6.  Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 http://mdu.edu.ua/?page_id=35482

http://fif.mdu.edu.ua/?page_id=11590

http://fif.mdu.edu.ua/?page_id=14562

P7. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

https://cdu.edu.ua/pidrozdili/viddil-mizhnarodnykh-zviazkiv/proektnyi-ofis/erasmus/multied/pro-multied.html

https://nniim.cdu.edu.ua/proiekt-erasmus

P8.   Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

http://pnpu.edu.ua/erasmus-ka2-multied

https://drive.google.com/drive/folders/1CpK8pEHSYyiv3ZhfxY3X1xzdKcGhu7MB?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/10g-BnBVdSj7MHOu1gwKEdWisR2DgVLGE?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1JUNkMrwnkZmuNZ56CMhoLRrrlfXP-Dne?usp=drive_link

P9. Горлівський інститут іноземних мов

https://edu.forlan.org.ua/?page_id=22179

https://drive.google.com/drive/folders/1jh9vn-ZRVfUq7R-PUrLMI5b49qoyQjky

P10. Харьківський національний університет імені В.Н.Каразіна

https://foreign-languages.karazin.ua/mijnarodna-spivpratsya

https://drive.google.com/drive/folders/1lgoBTqtU_Z_lTo1-NWEVrofb-grl5D4X

P11. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

https://tnpu.edu.ua/about/pidrozdily/erasmus-multied-ka2.php?sphrase_id=47087

https://drive.google.com/drive/folders/1NBN4DeWvN-kKQ6g4xVEkEJN7piQGZuAl

P12. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

https://fim.pnu.edu.ua/en/?s=MultiEd

https://kaf.pnu.edu.ua/rezultaty-proiektu/

http://surl.li/olopq

https://kaf.pnu.edu.ua/osvitni-prohramy-or-bakalavr/

https://kaf.pnu.edu.ua/osvitni-prohramy-2/

http://surl.li/laedx